Trelleborg Fluid Handling Solution vzniklo spojením čtyř firem z Francie a Švédska. Tyto firmy se zabývaly vyráběním pneumatik. Po spojení vznikl přední světový výrobce, který se zabývá výrobou nízko a středotlakých průmyslových hadic. Tyto hadice jsou vyráběny pomocí pokročilé polymerační technologie.